Punime

Përforcim sasie, vendosje vinçi

Klienti: Doko Shpk

Zgjatje kamjoni, përforcim sasie, vendosje prese betoni

Klienti: Dulla Beton

Përforcim sasie, vendosje vinçi

Klienti:Klient prej Kosove

Përforcim sasie, vendosje vinçi
Përforcim sasie, vendosje vinçi
Përforcim sasie, vendosje vinçi
Riparim vinçi

Klienti: Shijaku Group

Ndërtuar nga Ketri Web